شهروند- علی شریفیان:  ماکسیم تره پانیه خلبان ۲۶ ساله در جشنواره ای بین المللی که در جنوب شرقی مونترال در روز یکشنبه در جریان بود، بر اثر سقوط بالن جان باخت. این سی امین دوره این جشنواره پرطرفدار است و مرگ این خلبان جوان کام شرکت کنندگان در این جشنواره را تلخ کرد.

air-balloon

سخنگوی این جشنواره به رسانه ها توضیح داده بالن این خلبان در حوالی Mont-St. Gregs به هنگام فرود، سقوط کرده و باعث مرگ او شده است. به روایت خبرنگار سی بی سی اما این بالن در حالی که به وسیله تیم همکار خلبان با هوای گرم پر می شده تا به پرواز درآید در ارتفاع نه متری سطح زمین به عللی که هنوز روشن نشده، منفجر و سقوط کرده است. این حادثه ناگوار در اولین ساعات بامداد در روز آغاز جشنواره اتفاق افتاده است. جشنواره بین المللی بالن سواری کبک تا ۱۸ آگوست و با شرکت بالن سواران بین المللی از چند کشور جهان ادامه خواهد داشت.