انتخابات ریاست جمهوری ۲۲ خرداد در ایران اعتراضات مردمی گسترده ای به دنبال داشت. دولت ایران با سرکوب اجتماعات معترضان و سانسور مطبوعات  …


شهروند ۱۲۴۲  پنجشنبه ۱۳ آگوست  ۲۰۰۹

قطعنامه مشترک در مورد وضعیت ایران


 

انتخابات ریاست جمهوری ۲۲ خرداد در ایران اعتراضات مردمی گسترده ای به دنبال داشت. دولت ایران با سرکوب اجتماعات معترضان و سانسور مطبوعات عکس العمل نشان داد. بویژه، دو وکیل آقایان سلطانی و دادخواه بدون دسترسی به وکلای خود  دستگیر شده و در بازداشت بمهدی یزدانی خرم
سر میبرند. چهل و یک روزنامه نگار از جمله آقای مهدی یزدانی خرم بازداشت شده اند. سی و یک نفر از آنان پس از انتخابات ریاست جمهوری دستگیر شده اند و حق تماس با وکیل از آنان سلب شده است. علیرضا افتخاری جان باخته است.

پس از انتخابات دولت سرکوب آزادی بیان و مطبوعات را تشدید و فعالیتهای وکلا را بسیار محدود کرده است. دولت ایران خبرنگاران خارجی را اخراج و آزادی بیان آنها را سلب کرده است.   


 

بنابر این وقایع، ما قویا از دولت ایران میخواهیم که:

۱- سانسور و سرکوب مطبوعات را بلافاصله متوقف کرده و آزادی بیان را تضمین کند.

۲- تمامی روزنامه نگاران و وکلای بازداشت شده را بلافاصله و بدون قید و شرط آزاد کند.

۳- به خبرنگاران خارجی اجازه حضور و پوشش اخبار در ایران دهد.

ما همچنین از سازمان ملل و نهادهای بین المللی میخواهیم که با استفاده از تمامی اهرمهایی که در اختیار دارند برای تضمین آزادی بیان در ایران تلاش کنند.

۱۱ آگوست ۲۰۰۹ برابر با ۲۰ مرداد ۱۳۸۸

کانون وکلای کره، انجمن روزنامه نگاران آسیا و شیرین عبادی