فینال بسکتبال المپیک بین کانادا و استرالیاتیم بسکتبال با ویلچر ایران روز شنبه از ادامه بازی ها در پارالمپیک پکن و رو در رو شدن با تیم آمریکا سر باز زد …

شماره ۱۱۹۵ ـ ۱۸ سپتامبر ۲۰۰۸


 

تیم بسکتبال با ویلچر ایران روز شنبه از ادامه بازی ها در پارالمپیک پکن و رو در رو شدن با تیم آمریکا سر باز زد و از مسابقات کنار رفت.

مقام های ایرانی گفتند که علت خروج از مسابقات اعتراض به تغییر برنامه بازی ها بود و این موضوع را که این تصمیم با انگیزه سیاسی اتخاذ شده، رد کردند.

کمیته بین المللی پارالمپیک گفت که ایران از مسابقات خارج شد زیرا "از نتیجه قرعه در مرحله ضربدری و برنامه متعاقب آن" راضی نبود.

برنده بازی ایران و آمریکا باید با برنده بازی اسرائیل-کانادا بازی می کرد. در بازی های روز شنبه آمریکا به دلیل غیبت ایران ۲۰-۰ برنده اعلام شد و کانادا نیز اسرائیل را ۵۵ بر ۴۷ شکست داد.

بازی ایران و آمریکا در مرحله یک چهارم نهایی اصلا قرار بود در ساعت ۱۱:۱۵ صبح پس از بازی کانادا و اسرائیل در ساعت ۹ صبح برگزار شود، اما زمان شروع دو بازی جابجا شد بدون آن که توضیحی در مورد علت آن داده شود.

غفور کارگری سرپرست کاروان ورزشی ایران در پارالمپیک گفت: "ما معتقدیم که آنها پشت صحنه توافق کرده اند تا تیم ایران را از فرصت های خوب در ساعات پربیننده پخش تلویزیونی محروم کنند و برنامه ما را به هم بریزند. این اقدام مخالف روح حاکم بر منشور المپیک است."

بازی ایران و آمریکا قرار بود به طور زنده از تلویزیون ایران پخش شود. به گفته آقای کارگری، ایران یک روز پیشتر به این جابجایی در برنامه اعتراض کرده بود، اما پس از بی توجهی مقام های پارالمپیک به این اعتراض ها، تصمیم گرفت کناره گیری کند.

مورین اورچارد، رئیس فدراسیون بین المللی بسکتبال با ولیچر، گفت که برنامه های قبلی رسفینال بسکتبال المپیک چین بین کانادا و استرالیامی نبوده است و این که کلیه تیم ها در روز پنجم سپتامبر طی نشستی از این موضوع آگاه شده بودند و بعدا طی یک نامه نگاری این موضوع بار دیگر به اطلاع آن ها رسانده شد.

 

 

 

گفتنی ست بازی نهایی بین استرالیا و کانادا برگزار شد استرالیا با شکست کانادا طلای بسکتبال را به خانه برد. کانادا که چهار دوره ی پیش قهرمان بسکتبال پارالمپیک شده بود این بار به نقره قناعت کرد.