rania-el-alloul

شهروند علی شریفیان: روز شنبه گذشته راینا آل اللول، برای بازپس گرفتن اتوموبیل خود که بوسیله راهنمایی و رانندگی کبک به علت جریمه های سنگین مصادره شده به دادگاهی در مونترال رجوع کرده تا با پرداخت جریمه ها وسیله تردد خود را بازپس بگیرد. قاضی الینا مارنگو به این زن مسلمان که حجاب بر سر داشته می گوید به علت این که با لباس مناسب به دادگاه نیامده ای پرونده شما را رسیدگی نمی کنیم. کبک سکولار است و تا شما حجابتان را برندارید دادگستری نمی تواند به مشکلتان رسیدگی کند. با انتشار خبر عمل قاضی در رسانه ها، این خبر بازتابی بسیار چشمگیر پیدا کرد. دفتر نخست وزیر ضمن انتقاد از رفتار قاضی گفته است چون صورت این خانم قابل رویت است باید به پرونده اش رسیدگی می شده است. توماس مولکر، رهبر ان دی پی، اپوزیسیون رسمی دولت فدرال هم در مصاحبه ای رفتار قاضی کبکی را تبعیض آشکار خواند و آن را محکوم کرد. جاستین ترودو، رهبر حزب لیبرال هم رفتار قاضی را نادرست خواند و یادآور شد که حقوق این کانادایی رعایت نشده است.

علاوه بر رهبران احزاب، این موضوع مورد بحث و تبادل نظر در رادیو، تلویزیون و رسانه های اجتماعی قرار گرفت و گروه زیادی مخالفت خود را از رفتار قاضی بیان کردند. در حالی که این موضوع، بحث روز کانادا شد، دو جوان در رسانه های اجتماعی کارزاری برای جمع آوری پول برای راینا آل اللول راه اندازی کردند. با سرعتی باور نکردنی مبلغ ۲۰ هزار دلار که بوسیله ۴۰۰ نفر پرداخت شده، جمع آوری شد تا این زن مسلمان بتواند یک اتوموبیل نو برای خود بخرد. راینا آل اللول با وکیل خود مشورت کرده و قصد دارد در اعتراض به رفتار این قاضی از وی شکایت کند. نکته اینکه تنها تعداد اندکی از قضات از همکار خود پشتیبانی کرده و اکثر آنها گفته اند تعبیر این قاضی از سکولاریزم نادرست است.