شهروند- علی شریفیان: لوول مک آدم، مدیر عامل کلان شرکت  Verizonدر گفت وگویی با خبرگزاری بلومبرگ اعلام کرد که این شرکت برنامه ای برای کار و فعالیت در بازار کانادا ندارد. مک ادم توضیح داده شایعاتی که در این باره در رسانه ها و به ویژه رسانه های کانادا به شکلی گسترده درباره ورود این شرکت به کانادا شده، اغراق آمیز و دور از واقعیت بوده است.

verizon

سه شرکت عمده کانادایی خدمات تلفن همراه کانادا، مدتی است ضمن اعتراض به قوانین سخت گیرانه دولت در زمینه فعالیت هایشان، با انتشار آگهی های متعدد به کانادایی ها هشدار داده اند، این قوانین سخت گیرانه دولت به نفع مردم کانادا نیست و تنها راه را برای ورود و فعالیت کلان شرکت آمریکایی ورایزون به کانادا هموار می کند.