شهروند- علی شریفیان: کنفرانس “میان بهشت و زمین” که قرار بود روز شنبه این هفته ۷ سپتامبر در سالن همایش های اجتماعی  Palais Des Congrès  برگزار شود، لغو شد. این دومین سال برگزاری این کنفرانس با عنوان Entre ciel et terre   « میان بهشت و زمین»  بود و چهار سخنران برنامه داشتند که در آن سخنرانی هایی داشته باشند. مدیران Palais Des Congrès مکان برگزاری این کنفرانس، در بیانیه ای کوتاه اعلام کردند بعد از مرور و بررسی های امنیتی کنفرانس «میان بهشت و زمین» را به دلیل مخاطرات و ملاحظات امنیتی لغو کconferenceرده اند. برگزارکنندگان ضمن اعتراض به این تصمیم، تلاش کرده اند مکان دیگری برای برگزاری کنفرانس آماده کنند ولی به انجام این کار موفق نشدند.

دولت حزب کبکی ها که قصد دارد لایحه ای برای استحکام مبانی و ارزش های جامعه سکولار کبک در نشست های پائیز مجلس ملی کبک برای تصویب به نمایندگان ارائه کنند، از اتاوا خواسته بود از صدور ویزا برای بعضی از شرکت کنندگان غیر بومی و سخنرانان کنفرانس «میان بهشت و زمین» خودداری کند. یکی از چهار نفری که قرار بود در این کنفرانس سخنرانی کند نادر ابوعناس، رئیس انجمن جوانان فرانسه بود. از ابوعناس ویدیویی در اینترنت منتشر شده که در آن به زنان هشدار داده از پوشیدن لباس های تحریک کننده خودداری و حجاب خود را رعایت کنند. خانم آگنس مالته، Maltais وزیر امور زنان دولت کبک این سخنران را مسلمانی افراطی و رادیکال خوانده و می گوید: «ما مخالف تبعیض و سوءاستفاده جنسی از زنان و محدویت آنها هستیم. حجاب اجباری از مبتلا شدن به سرطان هم بدتر است.»

انتظار میرفت در صورت برگزاری این کنفرانس یکهزار نفر در آن شرکت کنند.