شهروند علی شریفیان: توماس مولکر، رهبر ان دی پی که خود اهل کبک است و فعالیت های سیاسی خود را در مونترال آغاز کرده و حتی به مقام وزارت هم در دولت لیبرال کبک رسیده، این هفته اعلام کرد، در صورت تصویب لایحه نمودار ارزش های کبک دولت حزب کبکی ها، قانون تصویب شده را در دادگاه به چالش می کشد.

توماس مولکر رهبر ان دی پی در کنوانسیون سیاستگذاری حزب در مونترال ـ اپریل 2013

توماس مولکر رهبر ان دی پی

رهبر ان دی پی توضیح داد که ان دی پی حاضر است برای دفاع از حقوق و آزادی بنیادی مدنی مردم کبک و از جمله آزادی مذهب در این استان تمام هزینه های این چالش حقوقی را بپردازد. با ارائه لایحه نمودار ارزش های کبک به مجلس کبک به وسیله خانم پولین ماروآ، نخست وزیر کبک، این نمودار و احتمال قانون شدن و اجرای آن وارد مرحله تازه ای شده است. توماس مولکر پیش از این گفته بود که او و حزب تحت رهبری اش از بنیاد با این لایحه و مفاد آن مخالف هستند.