leaders

شهروند علی شریفیان: بر اساس نتایج یک نظرسنجی که بنگاه سنجش افکار Abacus Data انجام و در سان نیوز منتشر شده، در پایان تابستان و همه افت و خیزهای سیاسی، سه حزب اصلی فدرال، حزب محافظه کار، ان دی پی و لیبرال عملا از نظر مقبولیت در میان مردم کانادا در جایگاهی برابر قرار گرفته اند.

یافته های این نظرسنجی نشان می دهد در کل لیبرال ها و محافظه کاران از ۲۳ درصد و ان دی پی از ۲۱ درصد مردم پشتیبانی می شوند. این نظرسنجی که با پرسش از ۱۶۰۰ نفر انجام شده همچنین معلوم کرده در بزرگشهر تورنتو حزب لیبرال ۳۶ و ان دی پی ۳۴ درصد طرفدار دارد، اما محافظه کار در حومه تورنتو از حمایت ۴۲ درصد مردم برخوردارند. در مناطق پرجمعیت جنوب غربی انتاریو لیبرال ها با ۳۶ درصد حمایت کمی از محافظه کاران که ۳۴ درصد آرای مردم را دارند، جلوتر هستند. در کل این میزان مقبولیت از انتخابات ۲۰۱۱ که محافظه کاران با ۴۰ درصد آرا به حکومت اکثریت رسیدند، تقریبا یکسان مانده است.