Shadi-amin

شهروند علی شریفیان: خانم شادی امین به دعوت و با برنامه ریزی و مدیریت گالری زد، در غروب روزهای پنجشنبه ۲۶ و شنبه ۲۸ سپتامبر دو سخنرانی در بیست و پنجمین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ در مونترال ایراد خواهد کرد. سخنرانی اول ساعت هفت غروب با عنوان  «سهم ما، روایات و کنکاشی در زندگی همجنسگرایان و ترنس های ایرانی» ایراد می شود.

شبکه لزبین های ایرانی (شش رنگ) در طی یک سال و نیم گذشته تحقیقی را در مورد عمل های تعییر جنسیت در ایران صورت داده که به بررسی عوامل، دلایل و چگونگی انجام این عمل ها می پردازد. در این برنامه شادی امین بخشی از روایات ترنس ها و لزبین های ایرانی را که در طی بیش از ۷۰ مصاحبه در ایران و خارج از ایران انجام گرفته را بیان می کند تا برای اولین بار تصویری انسانی از درد و رنج رفته بر این افراد را که کمتر فرصت بیان و بازگویی داشته است را نشان دهد.

در سخنرانی  ساعت پنج بعد از ظهر غروب شنبه ۲۸ سپتامبر، شادی امین درباره

تجاوزات جنسی و شکنجه در سه دهه در حکومت اسلامی سخن خواهد گفت. در

جریان این سخنرانی فیلم مستند Final Moments ساخته خودش را هم به نمایش می گذارد. هر دوی این سخنرانی ها، اولی در اتاق ۱۰۱۴ و دومی در اتاق ۷۶۷  در هال بیلدینگ دانشگاه کنکوردیا انجام می گیرند. علاقمندان برای اطلاعات

بیشتر می توانند با خانم شهرزاد ارشدی بنیانگذار و مدیر گالری زد با پست

الکترونیکی info@zgallery.ca تماس بگیرند.