شهروند- دولت کانادا ۳ میلیون دلار برای کمک به از بین بردن ختنه زنان، در برخی کشورهای آفریقای غربی از جمله بنین (Benin) کمک می کند. این مبلغ بخشی از بودجه ی ۶۵۰ میلیون دلاری در نظر گرفته شده توسط دولت لیبرال کانادا برای کمک به بهبود وضعیت زنان در جهان است.

تحقیقات نشان می دهد که حدود ۲۰۰ میلیون زن و دختر در جهان از قربانیان ختنه هستند که در اصطلاح انگلیسی و به اختصار FGM نامیده می شود و در بین سنین نوزادی تا ۱۵ سالگی انجام می شود. کارشناسان می گویند این اقدام بخشی از فرهنگ و باور سنتی مردم کشورهای شرقی و آفریقایی است و برای از بین بردن آن باید آموزش های لازم به خانواده ها بویژه زنان خانواده داده شود و آنها را از خطرات این اتفاق که میتواند عفونت و یا حتی مرگ باشد، آگاه کرد.

بنابر گزارشات سازمان بهداشت جهانی، ختنه زنان برخلاف قوانین حقوق بشر است و نمود بارز نابرابری حقوق مردان و زنان است. زنان قربانی این عمل وحشیانه برای همیشه میل جنسی خود را از دست داده و دچار بیماری های عفونتی و مقاربتی بسیار زیادی می شوند که گاهی حتی خطر مرگ را در پی دارد.

برخی از اعضای حزب محافظه کار در واکنش به این کمک مالی دولت کانادا می گویند که بهتر است کانادا این بودجه را صرف ریشه کردن این عمل در داخل کانادا کند، زیرا گفته می شود که بسیاری از زنان در کانادا نیز قربانی این عمل هستند. آمار دقیقی از چگونگی انجام این عمل در کانادا و میزان آن در دسترس نیست، زیرا بسیاری از خانواده ها برای انجام این عمل دختران خود را به بهانه ی سفر تفریحی از کانادا خارج می کنند و در طی دیدار از کشورهای شان این بلا را بر سر دختران خود آورده و در جمع های خودشان نیز از آن صحبتی به میان نمی آورند.

ختنه زنان از سال ۱۹۹۷ جزو یکی از موارد نقض قانون در کاناداست و انجام آن پیگیرد قانونی به دنبال دارد و از آن تاریخ نمونه ای در کانادا در این مورد گزارش نشده است.