شهروند- علی شریفیان: روز جمعه هفته گذشته۲۰ سپتامبر گزارش تکان دهنده ای منتشر شد که نتیجه تحقیقات انجام شده درباره ازدواج های اجباری زنان در انتاریوست و واقعیاتی باور نکردنی را فاش می کند. این گزارش که به وسیله  The South Asian Legal Clinic of Ontario تهیه و منتشر شده، بررسی است از زنانی که بین سال های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۲ به زور به ازدواج مردانی که دلخواه آنان نبوده، تن داده اند. شمار این ازدواج های اجباری در انتاریو به ۲۱۹ مورد می رسد و ۲۵ درصد این زنان بین ۱۶ تا ۱۸ ساله بوده اند. در این گزارش آمده شماری از این ازدواج های اجباری شامل مردان هم می شود اما در کل ۹۲ درصد موارد این زنان بوده اند که به زور وادار به ازدواج شده اند.

یافته های این پژوهش نشان داده که ۳۱ درصد کسانی که مجبور به ازدواج شده اند، قبل از تن دادن به آن، شهروند یا مقیم کانادا بوده و دست کم ده سال در کشور زندگی می کرده اند. «حیا» یک زن کانادایی پاکستانی تبار که اکنون در می سی ساگا زندگی می کند و به شرط محفوظ ماندن هویتش حاضر به گفت وگو با تیم پژوهندگان شده، گفته است که پدرش وی را پس از سالها زندگی در کانادا به پاکستان برده و به زور به عقد مردی درآورده است.

شالینی کونانور یکی از مقامات SALCO  موسسه ای که این تحقیقات را انجام داده می گوید:«به نظر ما این ارقام، تنها تعداد اندکی از ازدواج های اجباری انجام شده، است. زنان زیادی که به زور شوهر داده شده اند از ترس والدین یا برادران و سرپرستان خود جرئت شکایت کردن ندارند.»

این ازدواج اجباری عمدتا بر اساس سنت های مذهبی (اسلامی)  و خانوادگی، کمک به مهاجرت اقوام و آشنایان  به وسیله پدران و ریش سفیدان خانواده به زنان تحمیل شده است. در این گزارش برای مبارزه با این تبعیض و اجبار غیرقانونی توصیه هایی هم شده است. آگاهی اجتماعی از وقوع چنین ازدواج هایی و به وجود آوردن یک سیستم حقوقی و عملی برای پشتیبانی از زنان بویژه در میان زنان جوامع مذهبی و سنتی از جمله این توصیه ها هستند.