شهروند- این هفته، هفته ی پاسخگویی ایران درباره ی مسائل نقض حقوق بشر در مجلس سنا و مجلس عوام کاناداست و ۱۷ سناتور کانادایی در ششمین دوره ی برگزاری این نشست درباره ی جزییات و موارد مهمی از نقض حقوق بشر در ایران سخن می گویند و هدف این است که دولت ایران را وادار به پاسخگویی درباره ی این موارد کنند.

سناتور لیندا فروم در این باره می گوید که به عقیده اش این هفته فرصتی طلایی است تا کانادا سیاست های خود را در قبال ایران روشن کند و کانادا به این لحاظ در نقطه ی بسیار حساسی در تاریخ ایستاده است. افراد مختلفی در این نشست سخنرانی کرده اند که هرکدام به طور مشخص به یکی از موارد مهم نقض حقوق بشر در ایران پرداخته اند. از موارد مهم مطرح شده در این نشست مساله ی حجاب اجباری، حقوق نابرابر زنان و مردان، نداشتن حق آزادی بیان، حقوق اقلیت های مذهبی علی الخصوص بهاییان، نقض حقوق افراد دو تابعیتی و زندانی کردن آنها و کشته شدن شهروندان ایرانی کانادایی است. سناتورهایی که در این نشست به سخنرانی پرداختند اعلام کردند که دولت کانادا باید موضع مشخصی درباره ی حکومت ایران داشته باشد و این اطمینان را به مردم ایران بدهد که در کنار آنها ایستاده است.