براساس اطلاعات دریافتی مسئولان زندان اوین طبق دستور دستگاه‌های امنیتی و قضایی دور تازه‌ای از فشارهای علیه آقای کبودوند آغاز کردند

 

شهروند ۱۱۹۹ ـ پنجشنبه ۱۶ اکتبر ۲۰۰۸


 

براساس اطلاعات دریافتی مسئولان زندان اوین طبق دستور دستگاه‌های امنیتی و قضایی دور تازه‌ای از فشارهای علیه آقای کبودوند آغاز کردند. جلوگیری از ملاقات با خانواده در ماه گذشته که در واقع دومین دیدار وی طی ۱۶ ماه گذشته با فرزندانش بوده، پرونده‌سازی در درون علیه ایشان و خانواده‌اش‌، احضار و بازجویی وی طی روزهای اخیر به دادگاه اعزام شدن ایشان به دلیل شکایت‌های ساختگی ماموران و مسئولان زندان در خصوص اعتراض خانواده کبودوند به ممنوعیت ملاقات ها  و ایجاد فشار و آزار و شکنجه‌های روحی و روانی همزمان با بررسی به اصطلاح دادگاه تجدیدنظر در حکم وی از جمله این فشارها است.

اکنون دیگر شکی باقی نمانده است که شکیبایی و بردباری آقای کبودوند در تحمل انواع رنج‌ها و آزار و اذیت‌های ناشی از نگهداری چندین ماه در سلول انفرادی، شکنجه‌های روحی و حتی جسمی و ممانعت از دیدار با خانواده و وکلا، نگهداری در بندهای شدیدا آلوده به مواد مخدر و نگهداری در میان زندانیان با جرم‌های ضدهنجار و ضدسیاسی، ممنوع کردن انتشار هرگونه خبری در مورد ایشان و جرم محسوب کردن نام وی در مطبوعات داخلی، و در کنار این مسایل تشدید و پیشروی بیماری‌های پروستات و کلیه و کبد ایشان، اگرچه هیچ‌گونه خللی در استواری ایشان در مبارزه علیه ناقضان حقوق بشر ایجاد نکرده، اما موجبات برانگیختگی هرچه شدیدتر خشم و عصبانیت دستگا‌ه‌های امنیتی و قضایی را فراهم آورده است. با توجه به این روند آقای کبودوند خود پیش‌بینی کرده است که دادگاه به اصطلاح تجدیدنظر نه تنها در حکم صادر شده توسط وزارت اطلاعات(واجا) تجدیدنظری نخواهد داشت بلکه حتی سعی خواهند نمود که از طریق پرونده‌ سازی‌های جدید، میزان محکومیت را افزایش دهند.

سازمان حقوق بشر کردستان، دفاع شرافتمندانه آقای کبودوند از حقوق بشر و پایداری و ایستادگی بر سر مواضع مستقلانه و وارد نشدن به این معاملات بر سر این موضوع و دوری گزیدن از مصلحت‌گرایی‌های فردی و شخصی و گروهی و سیاسی ایشان را می‌ستاید و تنها گذاشتن این زندانی وجدانی کرد و ایرانی و سکوت‌های معنادار وغیرقابل توجیه و پذیرش را جفا به حقوق بشر و آزادی و جفا به وجدان و افکار عمومی مردم کردستان و ایران می‌داند. این سازمان نگرانی شدید خود را در مورد تشدید بیماری‌های آقای کبودوند و عدم رسیدگی جدی و درمان آن و همچنین احتمال تایید و تشدید محکومیت ایشان را اعلام، و مسئولان عالی امنیتی و قضایی را مسئول مستقیم سلامتی و جان رئیس سازمان حقوق بشرکردستان می‌شناسد.

این سازمان  از وجدانهای بیدار و مدافعان راستین حقوق بشر درخواست می‌نماید نسبت به سرنوشت و وضعیت موسس حقوق بشر کردستان بی‌تفاوت نباشند و برای پایان دادن به اعمال فشار و شکنجه زندانی بزرگ وجدانی در ایران- محمدصدیق کبودوند- و رهایی ایشان از بند تلاش کنند.


 

تهران- ۲۱مهر ۱۳۸۷/ ۱۲ اکتبر ۲۰۰۸


 

سازمان حقوق بشر کردستان