مقاله منتشر شده در شماره ۱۲۵۵ شهروند تحت عنوان "زمانی برای داشتن وزیر ایرانی تبار" به قلم آقای سلطانپور شامل برخی‌ ملاحظات غیر ژورنالیستی می باشد  ….


شهروند ۱۲۵۶  پنجشنبه  ۱۹ نوامبر ۲۰۰۹


 


 

نشریه محترم شهروند،

مقاله منتشر شده در شماره ۱۲۵۵ شهروند تحت عنوان "زمانی برای داشتن وزیر ایرانی تبار" به قلم آقای سلطانپور شامل برخی‌ ملاحظات غیر ژورنالیستی می باشد که به اختصار به آنها اشاره می‌کنم:

۱ـ پراکندگی و ارائه نظرات متعدد و متضاد بدون استدلال منطقی‌ در اکثر موضوعات مطرح شده اشکال اصلی‌ این مقاله است.

 عنوان دوم مقاله شرط حمایت (کامیونیتی ایرانی) از دولت کنونی‌ استان را منوط به انتصاب یک "وزیر ایرانی‌ تبار" می داند و در حالی که ظاهراً دکتر مریدی را برای این پست مدنظر دارد، ایشان را به عدم داشتن "مشاوران سیاسی قدرتمند و آگاه به مسائل کانادا" متهم می‌کند.

و یا اینکه آیا اساساً دکتر مریدی مایل به قبول این مسئولیت هست و اینکه گرچه این نظر می تواند خواسته جامعه ایرانی‌ باشد در درجه اول این خود ایشان است که باید آماده ی پذیرش این مسئولیت باشد.

۲ ـ در مورد وزیر سابق انرژی موارد ذیل نشان دهنده ضعف استدلال و مغرضانه بودن قضاوت در مورد ایشان می‌باشد:

فساد مالی‌ در وزارت بهداشت زمانی‌ مشخص شد که اسمیترمن بیش از یک سال بود که این وزارتخانه را به قصد وزارت انرژی ترک کرده بود(جون ۲۰۰۸). یعنی‌ دیوید کاپلان بیش از یک سال در موقعیت تصمیم گیری در این مورد بود.

در آن زمان هم (جون ۲۰۰۸) کاندیدا شدن برای شهرداری تورنتو برای ایشان مطرح بود. در نتیجه "مجبور به استعفا" بودن ایشان از استدلال کافی‌ برخوردار نیست.

قانون انرژی سبز از دستاوردهای برجسته دولت مک گینتی در مدت کوتاه یکسال و نیمه تصدی وزارت انرژی توسط وی تصویب شده است.

امیدوارم موارد فوق به هر نحوه مناسب در آن نشریه محترم منعکس گردد.

 با تشکر فراوان