doctor-quebec

شهروند علی شریفیان:روز دوشنبه ۳۰ سپتامبر، رادیو کانادا، شبکه سراسری فرانسه زبان کانادا گزارش داد دکتر گی تورکوت Guy Turcotte با رأی دادگاه عالی کبک در مورد کشتن دو فرزندش به علت اوضاع روانی اش به لحاظ جنایی بی گناه شناخته شد. دکتر تورکت در جریان محاکمه ای که با سر و صدا برگزار شد، اعتراف کرد با ضربات متعدد چاقو آن ـ سوفی دختر سه ساله و الیویه پسر پنج ساله اش را بدون برنامه ریزی قبلی و قصد جنایی، کشته  و بعد در همان جمعه ماه فوریه سال ۲۰۰۹ دست به خودکشی زده است. دکتر تورکوت مدت ۴۶ ماه به دستور دادگاه با تکفل پلیس، تحت بررسی ها و درمان های روانی بوده است. با صدور این رأی اکنون این پزشک در هر حال به اتهام کشتن فرزندان خود محاکمه خواهد شد. دادستان این پرونده به خبرنگاران گفته است قاضی از آغاز نمی بایست چنین گزینه ای را برای هیئت منصفه مطرح می کرده است. این گزینه یکی از تبصره های ویژه قوانین جزایی کاناداست. دادستان تقاضای فرجام در مورد حکم برائت متهم را کرده است، اما وکیل مدافع از دادگاه تقاضای نپذیرفتن فرجام خواهی  را مطرح کرده است.