سناتور آرت اگلتون، یکی از معروف ترین چهره های سیاسی تورنتو و کانادا است. او به مدت ۱۱ سال (۱۹۸۰ تا ۱۹۹۱) شهردار تورنتو بوده و به مدت ۱۱ سال (۱۹۹۳ تا ۲۰۰۴) نیز نماینده مجلس فدرال از منطقه یورک سنتر از حزب لیبرال بوده است. در سال ۲۰۰۵ توسط پل مارتین، نخست وزیر وقت، به سمت سناتور در مجلس سنای کانادا منصوب شد.
پس از آنکه لیلی پورزند، کاندیدای درون حزب لیبرال از منطقه ویلودیل، چراغ سبز را از حزب لیبرال برای نامزدی خود دریافت کرد (۷ می ۲۰۱۴)، سناتور آرت اگلتون، حمایت خود را از کاندیداتوری وی، اعلام نمود. متن نامه حمایت سناتور اگلتون از کاندیداتوری درون حزبی لیلی پورزند به شرح زیر است:

lily
“ما به زنان و مردان جوان، با استعداد و خوش بیان در صحنه اجتماعی نیاز داریم که همانند خود من باور داشته باشند، سیاست می تواند اهرم فشاری برای تغییر باشد. من معتقدم، لیلی یکی از این افراد است. او فردی است پرشور برای ایجاد تغییرات مثبت و به غایت توانمند برای انجام امور. من خوشحالم که حمایت کامل خود را از کاندیداتوری درون حزبی لیلی در منطقه ویلودیل اعلام کنم.”

“We need bright, articulate young women and men in public life that believe as I do that politics can be a force for change. I believe Lily, is just such a person. She is passionate about bringing positive change and extremely capable of making things happen. I am happy to fully throw my support behind her bid for the nomination in the riding of Willowdale”

همچنین، در ماه مارچ ۲۰۱۴، هشتاد و چهار نفر از افراد سرشناس کامیونیتی ایرانی مقیم تورنتو، طی نامه ای سرگشاده، از نامزدی درون حزبی لیلی پورزند حمایت خود را اعلام کرده بودند. در ماه آپریل ۲۰۱۴ نیز، نامه حمایت خانم دکتر شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل، از کاندیداتوری درون حزبی لیلی پورزند، منتشر شد.