شهروند علی شریفیان: در ساعات اولیه بامداد پنجشنبه هفته پیش ۵ اکتبر، ناو جنگی تورنتوی نیروی دریایی کانادا توانست طی عملیاتی ۱۵۴ کیسه حاوی هروئین که وزن آن به ۱۸۰ کیلوگرم می رسید، از یک کشتی متعلق به قاچاقچیان در دریای عرب در ۵۰۰ مایلی شرق شاخ آفریقا کشف و آن ها را ضبط کند. هروئین ها بعد از تهیه گزارش رسمی و صورت برداری، از بین برده شدند. دراین ناو جنگی و عملیات آن ۲۸۵ ملوان نیروی دریایی شرکت دارند و ناو مجهز به دستگاه هلی کوپتر تجسسی است. راب نیکولاس، وزیر دفاع دولت فدرال کانادا با صدور بیانیه ای این  موفقیت را افتخاری برای کانادا در مبارزه بین المللی علیه تروریسم و قاچاق مواد مخدر خواند.

canadian-warship-seized-drugs

ناو جنگی تورنتو در اوایل بهار با حرکت از بندر هالیفکس ماموریت خود را برای شرکت در عملیات گسترده بین المللی موسوم به آرتمیس شروع کرده است. عملیات آرتمیس با همکاری ۲۷ کشور جهان در دریای عرب و اقیانوس هند انجام می شود. این ناو جنگی تاکنون عملیات موفقیت آمیز دیگری هم در زمینه کشف و ضبط مواد مخدر داشته است. از جمله در ۲۹ مارس  توانسته ۵۰۰ کیلو هروئین و در ۳۰ ماه مه ۵۹۵۰ کیلوگرم حشیش از کشتی های قاچاقچیان کشف و ضبط کند.