شهروند ـ از ماه مارچ ۲۰۱۶ فشار دولت ترکیه بر روی روزنامه نگاران و خبرنگاران شدت گرفته است. در پی بسته

شدن پرفروش ترین روزنامه ی ترکیه ـ “زمان”ـ بسیاری از روزنامه نگاران سیاسی کار خود را از دست دادند. خیلی از روزنامه های ترکیه بسته شدند و بعد از کودتای یک روزه ی ۱۵ جولای پلیس به خانه های روزنامه نگاران حمله ور شد تا آنها را به جرائم مختلف دستگیر کند. بسیاری از این روزنامه نگاران جوان، توانستند از طرق مختلف به کانادا وارد شده و تقاضای پناهندگی کنند.

سرکوب خبرنگاران در خیابان های ترکیه

سرکوب خبرنگاران در خیابان های ترکیه

یکی از این روزنامه نگاران با نام ارسلان آیان از خاطرات آن روزها می گوید که بسیار وحشتناک است. او در میان ۱۵ خبرنگار ترکیه ای است که در ماه های اخیر به کانادا گریخته اند. برخی دیگر که با تهدید دولت و خطر جانی روبرو هستند مجبور به فرار به کشورهایی شده اند که برای ورود به آنها ویزا نیاز ندارند مانند کشورهای آفریقایی.

arslan-ayan-reporters

ترس از آزار و اذیت برای این روزنامه نگاران واقعی است و پناهندگی برای آنها بهترین گزینه است. گزینه ای که شاید چندان خوشایند نیست و بسیاری از آنها نگران این هستند که توسط مردم ترکیه ترسو نامیده شوند.

رتبه ی ترکیه در زمینه ی آزادی مطبوعات در بین ۱۸۱ کشور در سال  ۲۰۱۵ رده ی  ۱۵۱ بوده است.