شماره ۱۲۲۲

رئیس جمهور جدید آمریکا که با شعار چنج (تغییر) بر سر کار آمد، بدون آنکه حتی کوچکترین تغییری در ظاهر خود بدهد، جلوی دوربین تلویزیون نشست و برای مردم ایران پیام نوروزی فرستاد.

یکی نیست به او بگوید پدرآمرزیده، تو که شعارت چنج بود و می خواهی اوضاع را عوض کنی و با ایران آشتی کنی، اقلا می خواستی ظاهرت را عوض کنی، مثل مقامات ما لباس بپوشی، یک شال گردن فلسطینی بیندازی دور گردنت و چند کلمه عربی قاطی حرفهایت کنی که آدم بفهمد چه می گوئی و باورش بشود تو چنج شده ای و می خواهی رابطه خودت را با ما چنج کنی!


اوباما به هنگام ایراد پیام نوروزی به ایرانیان

سالها پیش در سفری به آمریکا، رفتم به یک بانک که پول خرد کنم. چون شنیده بودم که آمریکا ناامن است، بدون آنکه صد دلاری را که قصد خرد کردنش را داشتم از کیفم در بیاورم، به دختر خانمی که پشت باجه نشسته بود گفتم (پلیز چنج) .

دخترک که سخت مشغول کارش بود، با شنیدن کلمه چنج، سرش را بلند کرد، لبخندی زد، با یک حرکت ظریف، موهایش را که نیمی از صورتش را پوشانده بود پشت سرش ریخت و بعد حرفهائی زد که من تصورکردم می گوید اینجوری خوبه؟!

لبخندی زدم و گفتم خوبیش که خوبه ولی پلیز چنج.

دخترک که از زبان نفهمی من پکر شده بود مقداری به موهایش ور رفت، یقه اش را صاف و صوف کرد، عینک قشنگش را از صورتش برداشت و دوباره توضیحاتی داد که من تصورکردم می گوید حالا چطوره؟!

بالاخره یک مشتری ایرانی که اتفاقاً به بانک آمده بود، مرا از اوهام و خیالاتم بیرون آورد و گفت حضرت آقا، این خانم میگه چی چی رو چنج؟ اول پولت را در بیار، بعد بگو چنج!


پیام نوروزی اوباما به مردم ایران هم مثل پول خرد کردن بنده بود. معلوم نیست چی چی قرار است چنج بشود؟ مردم ایران را قرار است با مردم آمریکا چنج کنند یا مقامات دو کشور قرار است پست هایشان را با هم تعویض کنند؟

سعدی بی خود نگفته است بنی آدم اعضای یک پیکرند/ سیاستمداران ز یک گوهرند!

همه سیاستمداران راجع به حقوق بشر حرف زیاد می زنند، اما موقع عمل چون می بینند کاری نمی توانند بکنند یا صلاح نمی دانند کاری بکنند، به جای تغییر و اجرای قوانین حقوق بشر، کاری می کنند که بشر خودش تغییری در وضعش بدهد، مثلا برود ترکیه پناهنده شود!

معلمی را می شناسم که به خاطر وضع بد مادی و به خاطرآنکه نمی تواند هر سال یک دست کت و شلوار جدید بخرد، هرچند وقت یک بار مدرسه اش را عوض می کند!

من پیام اوباما را دقیقاً گوش نکردم، اما می دانم که در پیامش به مردم ایران تاکید کرده تا به هر ترتیبی که هست، مراسم نوروز را برگزارکنند و یادآوری کرده است که این یک سنت باستانی است و گرانی کمرشکن نباید مانع آن شود که شما رسوم دیرین و چند هزار ساله نوروزی تان را به دست فراموشی بسپرید.

شاید گفته باشد اگر در سالهای آینده درست کردن سبزی پلو ماهی همچنان گران از آب درمی آمد، دم پختک درست کنید و اسمش را بگذارید سبزی پلو ماهی. روز بعدش هم به هرکس که رسیدید، بگوئید رفته بودم دندانپزشکی تیغ ماهی سفیدی را که لای دندانم گیرکرده بود، درآورم!

اوباما احتمالا برای خانواده های زندانیان سیاسی پیغام فرستاده و گفته است شنیده ام مامورین اجازه نداده اند شما پشت در زندان سفره هفت سین پهن کنید؟ دستور می دهم سالهای آینده پشت در زندان های آمریکا را برایتان آب و جارو کنند که بتوانید سفره هفت سین تان را اینجا پهن کنید. زندان زندان است، چه فرقی می کند؟

اوباما احتمالا دستور داده است سیاستمداران آمریکائی یک هفت سین کم نظیر برای چنین خانواده هائی آماده کنند تا کسانی که به این منظور به آمریکا خواهند آمد نیازی به آوردن سیر و سماق و سنجد و سمنو نداشته باشند.

ناظران می گویند در سفره هفت سین سیاسی، فقط از سین سیاست استفاده خواهد شد و مسلماً ۷ سیاستمدار کهنه کار، ۷ سین از۷ نوع سیاست مختلف را در ظروف قشنگ و دیدنی سر سفره خواهند گذاشت که در همه آنها سود شرکت های آمریکائی رعایت شده باشد!خارجی های آتش افروز!


درشرایطی که در چهارشنبه سوری امسال ۲ هزار نفر در ایران دستگیر شدند، در سوئد خانم مونا سالین، رهبر حزب سوسیال دموکرات سوئد که احتمالا در دوره بعد نخست وزیر سوئد خواهد شد، نه تنها در جشن چهارشنبه سوری ایرانیان شرکت کرد و نشان داد که برخی از ایرانیان با خارجی ها روابطی دارند، بلکه خودش آتش را روشن کرد و نشان داد همانطورکه مقامات کشورمان می گویند، همه آتش ها از گورخارجی ها بلند می شود!


یک مویز و چهل هزار قلندر!


متروی تهران

ضرب المثل یک مویز و “چهل هزار قلندر” را شنیده اید؟ این ضرب المثل اختصاصاً برای متروی تهران اختراع شده!

و دیدنی است وقتی که قطار از راه می رسد…. خدا نصیب نکند، من که حوصله له و لورده شدن زیر دست و پای دیگران را ندارم!


ایمیل نویسنده:

mirzataghikhan@yahoo.ca