Toronto-street

شهروند- علی شریفیان: امسال گودال ها و چاله های خیابان های تورنتو به خاطر توفان یخ و سرمای شدید، تعدادشان حدودا دو برابر شده اند. هکتور مونرو، یکی از مدیران تعمیرات خیابان های تورنتو به خبرنگاران گفته است سال گذشته ما تا این زمان حدود ۱۵۰۰ گودال و چاله را پر کرده بودیم در حالی که امسال با اینکه زمستان هنوز تمام نشده بیش از دو برابر این تعداد یعنی حدود ۴۰۰۰ گودال را پر کرده ایم .

مونرو خاطرنشان کرد رانندگی در خیابان های پر چاله و چوله غیر از اینکه به اتومومبیل ها صدمه وارد می کنند، خطرناکند و ممکن است باعث تصادفات بشوند. شهرداری از مردم خواسته اگر گودالی  در اطراف خانه و یا محل کارشان وجود دارد با شماره ۳۱۱ تماس بگیرند و خبر بدهند. هزینه پر کردن و تعمیر یک گودال معمولی حدود ۱۲۰۰ دلار است.