شهروند- علی شریفیان: روز دوشنبه ۱۳ ژانویه یک روز پیش از شروع بحث عمومی درباره منشور ارزش های کبک در مجلس ملی این استان یک زن با حجاب در متروی مونترال مورد حمله یک زن دیگر قرار گرفت. خانم ساما العبیدی برای روزنامه نگاران روایت کرده که زن ابتدا با حالت عصبانی و جملات تند به وی گفته این حجاب برای کبک نیست، باید آنرا در بیاورد و بعد عملا تلاش کرده به زور حجاب را از سر او بردارد. sama-al-obaidy

مسافران دیگر مترو زن را از خانم ساما العبیدی دور کرده و نگذاشته اند که به او آسیبی برساند. خانم العبیدی توضیح داده، برای دفاع از حقوق و آزادی های مذهبی خود از حدود پنج هفته پیش در فیس بوک صفحه ای راه اندازی کرده و خواستار حمایت شده است. این خانم عرب تبار خاطرنشان کرده تا پیش از مطرح شدن این منشور به وسیله دولت مشکلی با حجابش در مونترال نداشته است.