QUEBEC

شهروند علی شریفیان: روز یکشنبه با تدابیر امنیتی مفصل، مجلس یادبود جان باختگان آتش سوزی خانه سالمندانی که در شهرک کوچک کبک قرار داشت، در کلیسای سن ژان بپتیست برگزار شد. استفن هارپر، نخست وزیر دولت فدرال، خانم پولین ماروآ، نخست وزیر کبک، دیوید جانستون، فرماندار کل کانادا، شهردار شهر و شماری از شخصیت های عالی مقام دیگر در این مراسم که با حضور حدود ۹۰۰ نفر برگزار شد، شرکت داشتند. در آتش سوزی مهیب ۲۳ ژانویه در این خانه سالمندان ۲۷ نفر از ۵۰ تن ساکنان آن جسدهایشان پیدا شده است. ده نفر خوشبختانه توانستند از شعله های حریق بگریزند و هنوز افراد دیگر ناپدید هستند که حدس زده می شود، جان باخته باشند. علت آتش سوزی آتش سیگار یکی از ساکنان این خانه که در اتاقش مشغول کشیدن آن بوده، اعلام شده است.