شهروند علی شریفیان: روز جمعه هفته پیش ۱۴ فوریه در سالن شرکت بزرگ و مشهور «جنرال دینامیک» در لندن انتاریو در یک جلسه مطبوعاتی اعلام شد

دولت فدرال کمک کرده تا این شرکت که در زمینه تولید خودروهای زرهی تخصص دارد یک قرارداد ۱۰ میلیارد دلاری برای فروش خودروهای زرهی سبک، اسباب و وسائل و ساز و برگ نظامی با عربستان سعودی ببندد.

این ابر شرکت کانادایی به خاطر نقض حقوق بشر و معامله با کشورهای دیکتاتوری مورد انتقاد بوده و هست.

arms-deal

مقامات شرکت «جنرال دینامیک» اعلام کردند علاوه بر خودروهای زرهی شرکت به مدت ۱۴ سال هم به سعودی های آموزش های نظامی لازم را خواهند داد. نه مقامات این شرکت و نه دولت هیچکدام اعلام نکرده اند که دقیقا چه تعداد خودروی زرهی قرار است برای عربستان سعودی ساخته شود. سخنگوی اد فست، وزیر تجارت بین المللی از سوی وزیر گفته است این قرارداد بسیار مهم است چرا که عربستان سعودی متحد کانادا در منطقه است و نقشی کلیدی در آن منطقه با حضور ایران و سوریه دارد.