شهروند علی شریفیان: جیم فلاهرتی، وزیر دارایی دولت محافظه کاران روز سه شنبه هفته گذشته ۱۱ فوریه لایحه بودجه دولت فدرال را به مجلس عوام کانادا ارائه کرد. فلاهرتی در توضیحات خود اعلام کرد کسری بودجه در سال مالی جاری و با این لایحه  بودجه رفع نمی شود و براساس برنامه ریزی های دولت سال آینده، سال ۲۰۱۵ دفاتر حسابداری ما موازنه خواهد شد و حتی شش میلیارد و ۴۰۰ ملیون دلار اضافه بودجه خواهیم داشت.canada

براساس یک نظرسنجی که به وسیله بنگاه نظرسنجی Harris –Decima بعد از عرضه لایحه بودجه انجام شده ۵۷ درصد از مردم خواستار رفع کسر بودجه شده اند. ۳۴درصد هم پاسخ داده اند اگر کسری بودجه رفع نشود و این امر سبب رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال شود، اشکالی ندارد. این نظرسنجی به وسیله تلفن و با شرکت ۱۰۰۸ نفر انجام شده است. در یک نظرسنجی دیگرهم که سی تی وی روی سایت شبکه تلویزیونی خود انجام داده، این پرسش مطرح شده که «مهمترین  خواسته شما در میان اقلام لایحه بودجه ۲۰۱۴ کدام است؟» پاسخ به گزینه های مختلف به این قرار بوده است: رفع کسری بودجه: ۱۶۱۹ نفر ۲۲ درصد، ایجاد فرصت های شغلی: ۱۸۱۶ نفر:  ۲۵ درصد، هزینه کردن برای مسائل و ساختارهای پایه ای ۱۱۴۹نفر، ۱۶ درصد، دیگر چیزها: ۵۰۰ نفر ۸ درصد . جمع شرکت کنندگان ۷۲۹۴ نفر بوده اند و همانطور که نتایج نظرسنجی نشان می دهد بعد از ایجاد فرصت اشتغال (۲۵ درصد) ۱۶۱۹ نفر یا ۲۲ درصد از ۷۲۹۴ شرکت کننده در این نظرسنجی خواستار رفع کسری بودجه کشور بوده اند.