شهروند علی شریفیان: مایکل کوتوو،  وزیر شهروندی و مهاجرت انتاریو با انتشار بیانیه ای درباره لایحه ی تغییرات اساسی در پذیرش مهاجران اعلام کرد به دلیل نیازهای ویژه انتاریو که بزرگترین مرکز اقتصادی کاناداست و به خاطر اینکه ما بتوانیم در همکاری با وزارت شهروندی و مهاجرت فدرال، نیروی انسانی مورد نیاز استان را تامین کنیم، تغییرات اساسی در قالب این لایحه به مجلس ارائه شده تا پس از تصویب به صورت سیاست های مهاجرتی تازه انتاریو به اجرا گذاشته شوند. این لایحه یک بار روز چهارشنبه ۱۹ فوریه در صحن عمومی مجلس خوانده شده و به زودی برای بار دوم دوباره خوانده و به تبادل نظر و رای گیری گذاشته می شود. در این لایحه که چکیده آن در بیانیه مطبوعاتی آمده، تغییرات قابل توجه ای عنوان شده است. از جمله قرار است تغییراتی در برنامه مهاجرت از طریق سرمایه گذاری و چگونگی گزینش مهاجران ماهر بر حسب نیازهای انتاریو به نیروی کار متخصص انجام شود.

Michael-Cotea

شهروند با مایکل کوتوو در پیوند با این لایحه گفت وگوی کوتاه تلفنی انجام داده است. درباره مهاجرت از طریق سرمایه گذاری پرسیدیم. مایکل کوتوو پاسخ داد:«ما به مهاجرانی در این رشته در انتاریو نیازمندیم که امکانات انتاریو را دریابند و با شناخت در انتاریو سرمایه گذاری کنند و با سرمایه گذاری خود سبب توسعه اقتصادی و ایجاد فرصت های شغلی برای انتاریو بشوند و نه اینکه فقط پولشان را در بانک بگذارند تا بتوانند اقامت و شهروندی کانادا را به دست آورند.» در مورد مهاجران ماهر پرسیدیم و اینکه چه تغییراتی مورد نظر شماست. وزیر پاسخ گفت :«ما قصد داریم این نوع مهاجران را بر اساس نیاز بازار کار انتاریو انتخاب کنیم و برنامه داریم که وقتی به اینجا رسیدند به کار تخصصی خود مشغول شوند.» در بیانیه آمده که در نظر است تا دست کم ۵ درصد مهاجرانی که به انتاریو می آیند فرانکوفون باشند. دلیل این را پرسیدیم. او پاسخ داد: «جامعه فرانسه زبان انتاریو اکنون بر اساس بررسی های آماری دقیق ما بالغ بر ۶۱۰ هزار نفرند. انتاریو با تقویت و افزایش مهاجرانی که فرانسه زبان باشند می تواند در بازارهای جهانی موقعیت ممتازتری پیدا کند.» دوباره با تاکید درباره مشکل قدیمی و حل نشده اشتغال به کار مهاجران تحصیل کرده در رشته خودشان پرسیدیم، مایکل کوتوو پاسخ داد:«ما در بسیاری از زمینه ها کمبود نیروی کار داریم به همین دلیل در این لایحه آمده که در گزینش نهایی ما بتوانیم مهاجرانی که واقعا در بازار کارمان به آنها نیازمندیم، انتخاب کنیم.» مایکل کوتوو در پایان یادآور شد: «همه این تغییرات را ما در راستای جذب مهاجران ماهر مورد نیازمان و توسعه و رشد اقتصادی انتاریو انجام می دهیم.»