شهروند علی شریفیان: کلر مارتین گزارشگر و متخصص هواشناسی انگلیسی تبار در سال ۲۰۰۵ کار خود را با شبکه سی بی سی آغاز کرد. وی در این مدت در ونکوور و تورنتو گزارش وضع هوا را که از مهمترین قسمت های خبر است، بر عهده داشت و به مرور محبوبیت ویژه ای در میان تماشاگران شبکه سی بی سی پیدا کرد. خانم مارتین کلر ۱۸ ماه آخر کارش را در مرکز سی بی سی در تورنتو گذارند. جمعه شب ۲۱ فوریه آخرین شبی بود که این گزارشگر در برنامه خبر سی بی سی گزارش وضع هوا را عرضه کرد. این گزارشگر توانمند اولین گزارشگر هوای سی بی سی بود که در زمینه هواشناسی تخصص داشت. وی اعلام کرده به دلیل اینکه کاری در ونکوور پیدا کرده، از سی بی سی کناره گیری می کند.

claire-martin