شهروند علی شریفیان: نتایج یک نظرسنجی که به وسیله بنگاه سنجش افکارForum Research   برای تورنتو استار انجام شده و روز ۲۰ فوریه منتشر شد، نشان می دهد که اگر اکنون انتخابات فدرال برگزار شود، حزب لیبرال ۳۹ درصد، محافظه کاران ۲۹ و ان دی پی ۲۱ درصد آرای مردم را به دست می آورند. با این ترتیب از نظر پشتیبانی مردمی لیبرال ها به رهبری جاستین ترودو ۱۰ درصد از محافظه کاران جلوتر هستند. لورن بوزینف، مدیر این بنگاه نظرسنجی به تورنتو استار توضیح داده در ماه مه سال گذشته وقتی لیبرال ها ترودو را به رهبری انتخاب کردند پشتیبانی از حزب فدرال به میزان چشمگیری افزایش یافت و به ۴۴ درصد رسید. در آنزمان گفته شد این تب است و وضعیت لیبرال ها در افکار عمومی اینگونه نمی ماند و بعد از فرو نشستن تب «ترودو» جایگاه واقعی شان را خواهند داشت، اما نتایج نظرسنجی های تازه این نظر را مردود می کند. از نظر شایستگی رهبری کانادا هم اختلاف زیادی بین ترودو و استفن هارپر وجود دارد. در حالی که ۳۱ درصد هارپر را شایسته رهبری کانادا می دانند، ۴۷ درصد ترودو را مورد تائید قرار داده اند. توماس مولکر مورد تائید ۴۲ درصد مردم است. این نظرسنجی در روزهای ۱۸ و ۱۹ فوریه با شرکت ۱۸۲۴ نفر انجام شده و ضریب خطای آن منها یا به علاوه دو درصد اعلام شده است.

Forum-research