شهروند- علی شریفیان: روز جمعه ۲۸ مارس، طی مراسم ویژه ای که در دانشگاه یورک انتاریو برگزار شد، برای قدردانی از کار و تلاش در زمینه ارتقاء و بهبود حقوق بشر در جوامع مهاجر جایزه ای از سوی دپارتمان خدمات اجتماعی کالج سنکای تورنتو به کاوه شهروز اهداء شد.

این جایزه هر ساله برای قدردانی از کسانی که با توان رهبری و مدیریت خود تلاش کرده و می کنند تا  زندگی مهاجران و پناهندگان را بهبود بدهند، داده می شود. با این جایزه از کاوه شهروز که نامزد کاندیداتوری حزب لیبرال برای انتخابات ۲۰۱۵ فدرال است، بویژه به خاطر کارش در احقاق حق و عدالت برای زندانیان سیاسی و قربانیان شکنجه قدردانی شد.

کاوه شهروز در کنار سهیلا پاشنگ مدرس سنکاکالج

کاوه شهروز در کنار دکتر سهیلا پاشنگ مدرس سنکاکالج

دکتر سهیلا پاشنگ، هماهنگ کننده این برنامه، جایزه را به کاوه شهروز داد. کاوه شهروز پس از دریافت جایزه گفت :«این باعث افتخار بسیار من است که چنین جایزه ای را از مدرسه خدمات اجتماعی کالج سنکا دریافت می کنم. دانشجویان و هئیت علمی این دانشکده قاطعانه مصمم هستند تا زندگی مهاجران و پناهندگان را در کانادا بهبود بخشند. انگیزه ای که من عمیقا به آن باور دارم و خیلی خوشحالم که در این کار جزو آنها هستم.»

دیگر کسانی که جایزه دریافت کردند، استادان، کارکنان خدمات درمانی و سازمان هایی بودند که به پناهندگان خدمت می کنند.