شهروند علی شریفیان: اعضای کمیته مدیریت شهرداری بزرگشهر تورنتو هفته آینده جلسه ویژه ای برای بررسی و تبادل نظر درباره پیشنهاد افزایش دستمزد مقامات عالیرتبه حکومت شهری برگزار می کنند.

city-council

پیشنهاداتی شده که دستمزد سالانه اعضای شورای شهر از ۱۰۵ هزار دلار در سال به میزان ۹ /۱۲ درصد افزایش داده شود و به ۱۱۹ هزار دلار سال رسانده شود. حقوق سالانه شهردار بزرگشهر تورنتو هم که در حال حاضر ۱۷۷ هزار دلار است به ۲۰۰ هزار در سال افزایش داده شود. شماری از اعضای این کمیته با چنین افزایش هایی مخالفند اما شماری هم مانند دنزیل – مینان – ونگ اظهار امیدواری کرده که این پیشنهادات هم مانند بودجه شهرداری به تصویب شورای شهر برسد. چندی پیش شورای شهر برنامه بودجه شهر را با ۳۹ رای موافق و ۵ رای مخالف به تصویب رساند.