شهروند ـ گرفتن پروانه ی پزشکی یک دکتر روانشناس اهل لندن انتاریو روز دوشنبه، این سئوال مهم را به وجود می آورد که چرا در همان زمانی که دکتر مرتکب جرایم جنسی می شود نباید مجوز او را باطل کرد.

رابرت کروزیر (Robert Crozier) در اکتبر سال ۲۰۱۴ به دلیل ارتکاب جرم جنسی بر روی یکی از بیماران، مجرم شناخته شد و بر این اساس به ۴ ماه زندانی و دو سال محرومیت از طبابت محکوم شد.

اما دو ماه بعد از محرومیتش به صورت خودخواسته شروع به طبابت کرد. جرم او این بود که در حین طبابت دست خود را به زیر پیراهن بیمار برده و سینه هایش را لمس کرده بود و این کار را برخلاف خواسته ی بیمار و چندین بار تکرار کرده بود.

او بعد از دستگیری بارها با بیمار تماس گرفت و از او طلب بخشش کرد.

robertcrozier

بر اساس اعترافات وی معلوم شد که این بیمار تنها بیماری نبوده است که او آنها را مورد آزار و اذیت جنسی قرار داده است. او از بیماران اخاذی می کرده و آنها از ترس به پلیس گزارش نمی کرده اند.