شهروند علی شریفیان: کارمندان ارشد دفتر پارلمانی نظارت بر بودجه کشور گزارش خود را درباره بودجه ارائه شده به وسیله دولت فدرال منتشر کردند. در این گزارش آمده دولت در برنامه بودجه خود برای صرفه جویی و رفع کسری بودجه طرحی دارد که قرار است بر اساس آن در سه سال آینده ۸۹۰۰ تن از کارکنان خود را اخراج کند.

job-cuts

در این گزارش تصریح شده دولت در لایحه بودجه خود جزئیات این طرح را توضیح نداده و از جمله معلوم نیست این کارکنان از کدام ادارات و بخش های دولتی اخراج خواهند شد. این گزارش همچنین می گوید در ۹ ماه از سال مالی ۲۰۱۴ – ۲۰۱۳ دولت مجموعا با توجه به اخراج های قبلی کارکنانش در پرداخت دستمزد، مخارج و مزایای پرسنل خود ۱۶۸ میلیون دلار صرفه جویی کرده است. اخراج حدود ۵۰ هزار نفر از کارکنان دولت یکی از راه حل های مورد نظر دولت فدرال محافظه کاران برای صرفه جویی و رفع کسری بودجه کشور بوده است، اما این راه حل  مورد و انتقاد واعتراض کارکنان دولت و احزاب اپوزیسیون بوده و هست. خانم رابین بنسون، دبیر کل اتحادیه کارکنان دولت در پیوند با انتشار این خبر گفته است : «اخراج کارکنان دولت در آینده برای کانادا مشکل ساز خواهد بود.»