شهروند علی شریفیان: اداره آمار کانادا اعلام کرد نرخ متوسط تورم سالانه کشور در ماه مارس به یک و نیم درصد رسید. اداره آمار بالا رفتن قیمت مواد غذایی و بهای بنزین و گاز طبیعی را عامل اصلی این میزان نرخ تورم توصیف کرد.

inflation-rate

بهای هر لیتر بنزین در ماه مارس نسبت به ماه فوریه در سطح کشور به طور معدل تقریبا ۱۸ درصد افزایش داشته است. قیمت گاز طبیعی هم در زمستان گذشته به علت سرمای سخت و طولانی افزایش قابل توجه ای داشته است. بالاترین نرخ تورم در میان ده استان و سه منطقه شمالی کانادا مربوط به آلبرتا می شود. در آلبرتا بهای گاز طبیعی تقریبا ۸۱ درصد افزایش داشته و همین فاکتور عمده سبب شده که نرخ تورم در این استان ثروتمند از دو و چهار دهم درصد در ماه فوریه به سه و دو دهم درصد افزایش یاید. در همین حال چهارشنبه پیش بار دیگر بانک مرکزی کانادا نرخ بهره را برای چندمین بار به میزان یک درصد اعلام کرد و آنرا بازهم ثابت نگاهداشت.