شهروند- علی شریفیان: خانم سیمران سیدهوخانم ۲۵ ساله زیباروی اهل سوری در مسابقه استعدادیابی که در سراسر کانادا انجام شد، به عنوان ستاره بالی وود امسال انتخاب شد. پروسه انتخاب ستاره بالی وود کانادا طی یک پروسه چهار مرحله ای که در تلویزیون آمنی برگزار می شود، انجام می گیرد. خانم سیمران از چند ماه پیش می دانسته که برنده این مسابقه شده، اما تا کنون این راز را مخفی نگه داشته بوده است. جایزه برنده شدن این عنوان به دست آوردن نقشی در یکی از فیلم هایی است که در بالی وود هندوستان تهیه می شود.Simran-Sidhu

بنا به گفته خانم سیدهو برنده امسال این مسابقه، وی از کودکی به رقص علاقه زیادی داشته است و این علاقه را تا به امروز هم دنبال کرده است. سیمران سیدهو وقتی خردسال بوده همراه با خانواده اش به کانادا مهاجرت کرده و در سوری بی سی سکونت گزیده اند. وی پس از پایان تحصیلات دوره دبیرستان خود به دانشگاه سیمون فریزر بی سی رفته و در رشته علوم ارتباطات به تحصیل ادامه داده است و در تمام این سال ها هیچگاه علاقه دوران کودکی خود، رقص را رها نکرده است.