شهروند – علی شریفیان: بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی وابسته به سازمان ملل متحد، انتظار می رود کودکانی که

در سال ۲۰۱۲ در کانادا به دنیا آمده اند، نسبت به متولدین ۱۹۹۰ مدت طولانی تری زندگی کنند. آمارهای منتشر شده در این گزارش می گوید زنان متولد ۲۰۱۲ به طور متوسط ۸۴ و مردان زاده شده در همین سال ۸۰ سال عمر خواهند کرد. در سال ۱۹۹۰ میزان عمر متوسط زنان کانادا ۸۱ و مردان ۷۴ سال بوده است.
از نظر میانگین طول عمر، کانادا در جهان جزو پنج کشور اول است اما در مورد زنان پشت سر ژاپن (۸۷ سال)، اسپانیا (۸۵ سال) و سوئیس (۸۵ سال) و در مورد مردان پس از آیسلند (۸۱سال)، سوئیس (۵/۸۰ سال) و استرالیا (۵/۸۰ سال) قرار گرفته است.

تعداد زنان بالای صد سال بیش از مردان است

در این گزارش که پنجشنبه هفته گذشته در رسانه های جهان منتشر شد یادآوری شده با اینکه بر طول عمر مردم کشورهای پیشرفته اضافه شده، اما میزان افزایش طول عمر مردم کشورهای کم درآمد و در حال توسعه ۱۱ سال شده است و از این نظر برطول عمر در این کشورها بیشتر از کشورهای پیشرفته افزوده شده است. در این گزارش همچنین اعلام شده متوسط طول عمر در چندین کشور فقیر جهان و از جمله نه کشور افریقایی هنوز کمتر از ۵۵ سال است.