شهروند – علی شریفیان: روز دوشنبه این هفته وال مارت کانادا با انتشار بیانیه ای تائید کرد که به منظور بازسازی تیم و سازمان مدیریتی فروشگاه های خود در سراسر کانادا ۷۵۰ نفر از کارکنان خود را اخراج کرده است.

WALL-MART
آلکس روبرتون، سخنگوی وال مارت کانادا به رسانه ها توضیح داد این اخراج ها اوائل این ماه انجام شده است و بعد از آن ۱۳۰۰ نفر از کارکنان وال مارت در شعبه های مختلف آن ارتقاء مقام پیدا کرده و ۲۰۰ نفر هم برای تکمیل کادر مدیریت استخدام شده اند.
این سخنگو یادآور شده که وال مارت قصد دارد برای گرداندن امور فروشگاه های زنجیره ای خود ۷۵۰۰ نفر را استخدام کند. در حال حاضر در مجموع ۹۵ هزار نفر در ۳۸۹ شعبه وال مارت کانادا به کار مشغول هستند. روبرتون افزوده که این سازماندهی دوباره ۷۵۰ میلیون دلار برای وال مارت هزینه داشته است.
لازم به یادآوری است که وال مارت که بیشتر اجناسش در چین تولید می شود از موفق ترین و پر درآمدترین فروشگاه های زنجیره ای آمریکای شمالی و کاناداست.