سایت مدرسه فمینیستی که یکی از پایگاه های اینترنتی کمپین یک میلیون امضاء برای تغییر قوانین تبعیض آمیز است، روز ۱۵ مهرماه ۱۳۸۷ برای ششمین بار فیلتر شد.

 

شهروند ۱۱۹۹ ـ پنجشنبه ۱۶ اکتبر ۲۰۰۸


 

سایت مدرسه فمینیستی که یکی از پایگاه های اینترنتی کمپین یک میلیون امضاء برای تغییر قوانین تبعیض آمیز است، روز ۱۵ مهرماه ۱۳۸۷ برای ششمین بار فیلتر شد.

در طول ۸ ماه فعالیت سایت مدرسه فمینیستی، این ششمین بار است که این سایت فیلتر و با آدرسی جدید دوباره به کار خود ادامه می دهد. یک ماه پیش در اوایل شهریورماه ۱۳۸۷ در آستانه سالگرد کمپین یک میلیون امضاء سایت مدرسه فمینیستی فیلتر شد.

تاکنون از سوی مقامات هیچگاه توضیح قانع کننده ای در مورد دلایل فیلترینگ سایت های زنان از جمله مدرسه فمینیستی داده نشده است.

نشانی جدید سایت مدرسه فمینیستی:

http://femschool.net/