Farhad-Farsadi-nاین روزها تب داغ فوتبال همه جا را فرا گرفته و هر کسی با توجه به علایق و سلایق متفاوت از آن لذت می برد برای عده ای این لذت با حرفه تخصصی شان هم گره خورده و کار و تفریحشان برای حداقل یک ماه یکی شده است.

گروه بیمه گران لویدز لندن از ماه ها پیش برای این زمان برنامه ریزی کرده و پیش بینی های لازم را انجام داده اند. ایشان برای شناسایی هر ریسکی اول سعی می کنند تا با نوع حرفه و فعالیت مربوطه آشنا شوند و سپس با توجه به آموزش هایی که دیده اند مورد را با زبان ریسک مدل سازی کرده و بعد با اتکا به آمار- احتمالات و مدل های ریاضی آن را به اعداد و ارقام تبدیل می کنند.

لویدز لندن کلیه بازیکنان جام جهانی را در مقابل هر صدمه بدنی و نقص عضو و فوت بیمه کردند و حتی مسئولیتهای ایشان را در مقابل اشخاص ثالث نیز تحت پوشش بیمه قرار دادند. نظر شما خوانندگان محترم را به گزارش خلاصه ای در این زمینه جلب می کنم:

۱-گروه جی: آلمان (مجموع ارزش بیمه تیمی ۶۴۱ میلیون پوند) -پرتقال(ارزش بیمه ۲۸۰ میلیون پوند) – غنا (ارزش بیمه ۱۵۹ میلیون پوند) و آمریکا (ارزش بیمه ۱۱۰ میلیون پوند) در این میان ارزش میانگین هر بازیکن آلمان با توجه به مقام دومی در فیفا و سومی در جهان ۲۸میلیون پوند برآورد شده است.

۲- گروه بی: اسپانیا (ارزش بیمه ۵۹۰ میلیون پوند) -هلند(ارزش بیمه ۲۸۰ میلیون پوند) – شیلی (ارزش بیمه تیمی ۷۲۰ میلیون پوند) و استرالیا ( ارزش بیمه تیمی ۶۷ میلیون پوند). در این میان ارزش میانگین هر بازیکن اسپانیا با توجه به مقام اولی در فیفا و اولی در جهان معادل ۲۶ میلیون پوند برآورد شده است.

۳-گروه دی: انگلیس (ارزش بیمه ۵۵۰ میلیون پوند) – ایتالیا (ارزش بیمه ۲۰۰ میلیون پوند) – اروگویه (ارزش بیمه تیمی ۱۴۵میلیون پوند) و کاستاریکا (ارزش بیمه تیمی ۱۹میلیون پوند). در این میان ارزش میانگین هر بازیکن انگلیس با توجه به مقام دهمی در فیفا و شانزدهمی در جهان معادل ۲۴ میلیون پوند برآورد شده است.

۴-گروه آ: برزیل (ارزش بیمه ۴۴۹میلیون پوند)- کامرون (ارزش بیمه ۱۹۶ میلیون پوند) -کرواسی (ارزش بیمه تیمی ۱۸۶ میلیون پوند) و مکزیک ( ارزش بیمه تیمی ۷۳ میلیون پوند). در این میان ارزش میانگین هر بازیکن برزیل با توجه به مقام سومی در فیفا و جزو چهار تیم منتخب در جهان معادل ۲۰ میلیون پوند برآورد شده است.

۵-گروه اچ:بلژیک (ارزش بیمه ۳۶۱ میلیون پوند)-روسیه(ارزش بیمه ۱۶۶ میلیون پوند)-کره جنوبی (ارزش بیمه تیمی ۶۵ میلیون پوند)و الجزایر ( ارزش بیمه تیمی ۵۰ میلیون پوند). در این میان ارزش میانگین هر بازیکن بلژیک با توجه به مقام یازدهمی در فیفا معادل ۱۶ میلیون پوند برآورد شده است.

۶-گروه ای: فرانسه (ارزش بیمه ۳۹۵ میلیون پوند) – سوئیس (ارزش بیمه ۱۳۹ میلیون پوند) – اکوادور (ارزش بیمه تیمی ۴۹ میلیون پوند) و هندوراس (ارزش بیمه تیمی۳۵ میلیون پوند). در این میان ارزش میانگین هر بازیکن فرانسه با توجه به مقام هفدهمی در فیفا معادل ۱۷ میلیون پوند برآورد شده است.

۷-گروه اف: آرژانتین (ارزش بیمه ۳۵۶ میلیون پوند) – نیجریه (ارزش بیمه ۱۴۳ میلیون پوند) – بوسنی هرزگوین (ارزش بیمه تیمی ۸۵ میلیون پوند) و ایران ( ارزش بیمه تیمی ۲۵ میلیون پوند). در این میان ارزش میانگین هر بازیکن آرژانتین با توجه به مقام پنجمی در فیفا معادل ۱۶ میلیون پوند برآورد شده است. برای ایران میانگین هر بازیکن با توجه به مقام چهل و سومی در فیفا معادل ۱.۱ میلیون پوند برآورد شده است.

۸-گروه سی: کشور آفریقایی آیوری (ارزش بیمه ۱۳۲ میلیون پوند) – ژاپن(ارزش بیمه ۹۳میلیون پوند)- کلمبیا (ارزش بیمه تیمی ۶۰ میلیون پوند) و یونان ( ارزش بیمه تیمی ۵۴ میلیون پوند).

کل مبلغی که لویدز لندن توسط انستیتو بیمه گران و سندیکای ایشان تیمهای فوتبال را بیمه کرده معادل ۶ میلیارد و ۲۱۱ میلیون پوند برآورد شده است. از این میان سهم شرکتهای بیمه اتکایی کانادا هنوز معلوم نیست ولی اگر حتی ۷ درصد به بازار داخلی تزریق شود بسیار عالی است.

فرهاد فرسادی:بروکر خبره و رسمی کانادا با سابقه تدریس بیمه در دانشگاهها

farsadi@insurefar.com