شهروند ـ علی شریفیان: شهردار تورنتو روز ۳۰ جون به سر کار خود برمی گردد. این هفته رسانه ها به نقل از منابع موثق خبر دادند راب فورد بعد گذراندن چند هفته دوره درمان، ترک اعتیاد و توانیابی، آخر ماه جون برای دنبال کردن کار خود به شهرداری تورنتو برمی گردد.

داگ فورد، برادر راب فورد هم این خبر را تائید کرده است. راب فورد که پس از ماه ها کشمکش و تکذیب بالاخره پذیرفت که به درمان و کمک حرفه ای برای خلاصی از اعتیاد خود نیاز دارد، توصیه اعضای خانواده، اهالی رسانه ها و بسیاری از شخصیت های اجتماعی و سیاسی را پذیرفت و در یک مرکز درمانی، ترک اعتیاد و توانیابی به مدت چند هفته به درمان خود پرداخته و حالا به نظر می رسد که آماده شده برسر کار خود برگرددRob-Ford.

پیش از رفتن راب فورد به مرکز درمانی، اکثریت شورای شهر تورنتو تقریبا همه اختیارات او را گرفته اند و عملا معاون وی وظایف شهرداری را انجام می دهد. اعضای شورای شهر در ارتباط با بهبود شهردار و برگشتش به شهرداری پیش از اینها گفته اند که با بازگشت راب فورد هیچ چیز تغییر نخواهد کرد. از سوی دیگر راب فورد خود را کاندیدای مقام شهرداری تورنتو کرده و بارها با قاطعیت گفته است نه تنها از کاندیداتوری خود کنار نمی رود، بلکه آماده است تا با تمام وجود در انتخابات شهرداری شرکت کند. انتخابات شهری تورنتو در ماه اکتبر سال جاری برگزار می شود.