شهروند ـ شورای شهر تورنتو اعلام کرد که ساختمان قدیمی شهرداری، واقع در خیابان کویین غربی، به موزه، کتابخانه، سالن برگزاری عروسی، مغازه و یا شاید تعدادی رستوران بدل خواهد شد و از این طریق به خدمت مردم این شهر درخواهد آمد. این ساختمان ۱۲۹ ساله به سبک Romanesque Revival یکی از ساختمان های قدیمی و بسیار زیبای تورنتو است که در حال حاضر تعدادی دادگاه دارد و بیش تر به عنوان مرکز نگهداری برخی اسناد از آن استفاده می شود.

قرار است تا دادگاه انتاریو در سه سال آینده این مکان را تخلیه کند و بعد از آن به عنوان موزه و کتابخانه به خدمت عموم درخواهد آمد و می تواند مورد بازدید علاقمندان قرار بگیرد.

این موزه مرکز نگهداری ۱۵۰,۰۰۰ اشیای تاریخی بخواهد شد که بیشتر آنها هم اکنون درون جعبه در این مکان قرار دارند. همچنین قرار است تا بررسی های کامل برای نقشه و طراحی این فضا تا اواسط سال ۲۰۱۹ به شورای شهر تحویل داده شود و اقدامات مربوط به تامین مالی این پروژه نیز شروع گردد.