Alison-Redfoed

شهروند- علی شریفیان: روز سه شنبه بر اساس گزارش بازرس کل آلبرتا، اتهامات تازه ای علیه نخست وزیر پیشین این استان به وسیله مقامات و نمایندگان احزاب اپوزیسیون مخافظه کاران پیشروی آلبرتا مطرح شد. خانم ردفورد متهم شده که در طول مدت نخست وزیری اش برای استفاده انحصاری از هواپیماهای دولتی قبل از سفر صندلی های هواپیما ها را برای«مسافران تقلبی» رزرو می کرده و کمی مانده به پرواز نام آنها را حذف می کرده است تا بدین ترتیب خود با همراهان ویژه اش به طور اختصاصی با هواپیما به سفر بروند. آلیسون ردفورد روز سه شنبه با انتشار بیانیه ای اعلام کرده که خود برای تهیه این گزارش ها با بازرس کل آلبرتا همکاری کامل داشته و همه این اتهامات را رد کرده است.

سی بی سی براساس دست یافتن به مدارک مربوط به این گزارش بازرس کل خبر داده که شماری از نمایندگان احزاب اپوزیسیون آلبرتا خواستار تحت پیگرد قرار گرفتن نخست وزیر پیشین بوسیله پلیس آر سی ام پی به اتهام سوءاستفاده از امکانات دولتی با هزینه مردم شده اند. شماری از نمایندگان و مقامات حزب محافظه کاران پیشروی آلبرتا هم که حزب در قدرت هستند از رهبر و نخست وزیر پیشین خود انتقاد کرده و عصبانی هستند.

خانم آلیسون ردفورد از ۱۷ اکتبر ۲۰۱۱ تا ۲۳ مارس ۲۰۱۴ به عنوان اولین زن نخست وزیر و چهاردهمین نخست وزیر آلبرتا در قدرت بود و در ماه مارس به علت فشارهایی که بر وی به خاطر اتهاماتی مشابه وارد آمد از مقام خود کناره گیری کرد اما همچنان نماینده مجلس آلبرتاست.