شهروند ـ علی شریفیان:بر اساس بررسی هایی که برای هشتمین دوره متوالی و با بررسی کیفیت ۴۰۰ دانشگاه معتبر جهان در سال آموزشی ۲۰۱۳ -۲۰۱۲ انجام و نتایج آن هفته گذشته منتشر شد، دانشگاه تورنتو در رده ۲۱، دانشگاه بریتیش کلمبیا (یو بی سی) در رده ۳۰، مک گیل در رده ۳۴، دانشگاه مونترال در رده ۸۴ و دانشگاه مک مستر با ۵۹ امتیاز در رده ۸۸

قرار گرفته اند. تقریبا همه این مراکز آموزش عالی کانادا در رده بندی این دوره مقامشان به رده پائین تر رسیده است .

 Times Higher Education World University Rankings.که این بررسی را انجام داده و در سایت خود نتایجش را منتشر کرده بر اساس تحقیق در ۱۳ زمینه گوناگون تحصیلات عالی این رده بندی را انجام داده است.

در رده بندی این دوره انستیتوی تکنولوژی کالیفرنیا که وابسته به سازمان فضانوردی آمریکا (ناسا) است، توانسته با پشت سر گذاشتن دانشگاه های آکسفورد، استنفورد و هاروارد، در رده اول قرار بگیرد.

universitiesبا این ترتیب پنج دانشگاه برتر جهان به ترتیب از اول تا پنجم عبارتند از انستیتوی تکنولوژی کالیفرنیا، اکسفورد، استنفورد، هاروارد و انستیتوی تکنولوژی ماساچوست.