شهروند ـ علی شریفیان:بر اساس بررسی های انجام شده به وسیله شرکت «مدیریت ثروت لندن» که مرکز آن در انگلستان است، ۲/۲۹ درصد مردم تورنتو میلیونر هستند.

این بررسی بدون محاسبه ارزش خانه و املاک مردم شهرهای مختلف جهان و از جمله تورنتو انجام و این نتیجه به دست آمده است. با این ترتیب بر حسب گزارشی که از این بررسی ها در رسانه های اقتصادی معتبر منتشر شده، به واقع از هر ۴۴ نفر تورنتویی یک نفر میلیونر است. در فهرست میلیونرهای شهرهای جهان، تورنتو  جایگاه پانزدهم را دارد. شهر ـ کشور موناکو

که بیش از ۲۹ درصد ساکنانش میلیونر هستند در مقام اول این فهرست قرار دارد. شهرهای زوریخ (سوئیس)، ژنو (سوئیس)، نیویورک (آمریکا)، فرانکفورت (آلمان)، لندن (انگلستان)، اسلو (نروژ)، سنگاپور، آمستردام (هلند)، فلورانس (ایتالیا)، هنگ کنگ، رم (ایتالیا)، دوبلین (ایرلند)، دوحه (قطر) ، چهارده شهری هستند که پیش از تورنتو و دrich-peopleر رده های بالاتر از این

بزرگشهر کانادا قرار دارند.

مدیری که این بررسی ها زیر نظر او انجام شده به نکته جالبی اشاره کرده است و آن اینکه تعداد زیاد میلیونرهای یک شهر لزوما مشخصه و شناسه مثبتی برای آن شهر به حساب نمی آید چرا که این شناسه نموداری از فاصله طبقاتی و تقسیم ناعادلانه ثروت در آن شهر است.