شهروند ـ علی شریفیان: روز دوشنبه همین هفته بر اثر بارندگی فراوانی که از لحاظ میزان معادل دو ماه بارندگی بوده، در برلینگتون بویژه سیلابی براه افتاد که لحظه به لحظه بر قدرت و گستردگی آن افزوده شد به گونه ای که حدود ساعت هفت غروب پلیس استانی انتاریو وضعیت شهر و بزرگراه های منطقه را «خیلی خطرناک» توصیف کرد.

سیلاب که حاصل بارندگی بی سابقه ای بود بخش های زیادی از بزرگراه های ۴۰۷ و ملکه الیزابت را به طور کامل در خود پوشاند. ارتفاع آب به گفته پلیس در بسیاری از این راه ها از سقف خودروها   بالاتر بوده است. تیم های کمک های امدادی اضطراری با تلاش فراوان در میان سیلاب به کمک مردم رفتند. ماموران پلیس به رسانه ها گفتند که شماری از رانندگان را دیده

اند که با شنا کردن خود را از مسیرهای تند سیلاب نجات می دادند. بر اساس گزارش ها این باران بی سابقه و سیلاب تلفات جانی نداشته و هنوز برآوردی از صدمات و خسارات مالی آن اعلام نشده است.

rain