شهروند- به گزارش محققان نروژی، یک روباه قطبی موفق شده است در طی مدت چهارماه از شمال نروژ به شمال کانادا سفر کند. این روباه ماده ی قطبی در تاریخ اول مارس ۲۰۱۸ محل تولدش را ترک می کند و بعد از طی مسیر ۳۵۰۰ کیلومتری در تاریخ اول جولای ۲۰۱۸ به کانادا می رسد. زمینهایی که در این مدت چهارماه توسط این روباه ماده ی دوساله طی شده است از جمله زمین هایی است که معمولای روباه های قطبی در آنها به زاد و ولد و تشکیل زندگی می پردازند.

این مرکز تحقیقاتی در نروژ در سال ۲۰۱۷ در بدن این روباه قطبی یک جی پی اس جاسازی کرد تا از این طریق بتواند حرکات روباه را بررسی کند  و او را به دقت زیر نظر داشته باشد.

اگرچه مسیر سفر این روباه ۳۵۰۰ کیلومتر تخمین زده است اما در واقعیت این روباه مسافتی حدود ۴۴۱۵ کیلومتر راه رفته و متوسط سرعت او ۴۶.۳ کیلومتر در روز بوده است. این سفر طولانی نشان می دهد که این روباه کوچک قطبی ظرفیت حرکت بسیار استثنایی دارد.  هنوز مشخص نیست این روباه های کوچک قطبی به چه دلیلی برای تولید مثل از محل تولدشان خارح می شوند و مسافتی طولانی را طی می کنند.