شهروند- علی شریفیان: در حالی که بیش از یک سال تا انتخابات فدرال که احتمالا در ماه اکتبر ۲۰۱۵ برگزار خواهد شد، باقی مانده نتایج یک نظرسنجی نشان داده که حزب محافظه کاران فدرال در میان مردم به لحاظ محبوبیت و مقبولیت کاهش بی سابقه و قابل ملاحظه ای پیدا کرده است.

harperبر اساس نظرسنجی که به وسیله بنگاه سنجش افکار عمومی « اکوس» چندی پیش با شرکت ۲۶۲۰ نفر انجام شده، اکنون در کل کانادا لیبرال ها با ۷/۳۸ درصد حمایت مردم با فاصله قابل ملاحظه ای با محافظه کاران که از حمایت ۶/۲۵ درصد رای دهندگان برخوردارند، قرار گرفته اند.

لیبرال ها به نسبت نتایج انتخابات فدرال سال ۲۰۱۱محبوبیت شان دو برابر شده است. این در حالی است که ان دی پی هم با ۴/۲۳ درصد پشتیبانی هنوز حضوری قدرتمند در صحنه سیاسی کشور دارد. ان دی پی در واقع با فاصله کمی از محافظه کاران قرار گرفته است. نتایج این نظرسنجی در استان های مختلف به شکلی آشکار تر نشان از کاهش قابل ملاحظه مقبولیت محافظه کاران در افکار عمومی کانادا دارد. در انتاریو که به لحاظ تعداد کرسی هایش در پارلمان بر ای رسیدن به قدرت احزاب فدرال بسیار مهم است، لیبرال ها با ۴۶ درصد در مقابل محافظه کاران که ۲۸ درصد طرفدار دارند از برتری چشم گیری برخوردارند. در بی سی لیبرال ها ۳۷ و محافظه کاران ۲۲ درصد مقبولیت دارند و در کبک هم رقابت اصلی بین ان دی پی با ۳۷ درصد آرای مردم در مقابل لیبرال ها با ۳۰ درصد در جریان است. محافظه کاران در کبک تنها از سوی ۱۲ درصد مردم حمایت می شوند. در آلبرتا محافظه کاران همچنان قوی ترین پایگاه را دارند، اما ترجمه این نتایج به تعداد کرسی هایی که احزاب احتمالا به دست خواهند آورد چنین است که لیبرال ها از ۳۳۸ کرسی (تعداد کرسی های پارلمان آینده) ۱۵۶ کرسی، ان دی پی ۹۵ و محافظه کاران ۸۶ و حزب سبز یک کرسی خواهند داشت و با این ترتیب محافظه کاران به رهبری استفن هارپر به حزب سوم فدرال تبدیل خواهد شد. لیبرال ها با ۱۵۶ کرسی به حکومت اقلیت می رسند و ان دی پی حزب رسمی اپوزیسیون می شود. برای تشکیل حکومت اکثریت در پارلمان که ۳۳۸ کرسی خواهد داشت نیاز به ۱۷۰ کرسی است.