روز دوشنبه ساعت پنج و سی دقیقه، نهم دی‌ماه ۱۳۸۷ پنج نفر تحت پوشش مأمور مالیاتی به دفتر وکالت شیرین عبادی یورش آوردند. آنان با ارائه نامه‌ای درخواست ‌کردند که  …


شماره ۱۲۱۰ ـ پنجشنبه  ۱ ژانویه ۲۰۰۹


 

کانون زنان ایرانی: روز دوشنبه ساعت پنج و سی دقیقه، نهم دی‌ماه ۱۳۸۷ پنج نفر تحت پوشش مأمور مالیاتی به دفتر وکالت شیرین عبادی یورش آوردند. آنان با ارائه نامه‌ای درخواست ‌کردند که دو عدد کیس کامپیوتر دفتر شیرین عبادی را همراه خود ببرند.

شیرین عبادی با استناد به اینکه وکیل محرم اسرار مردم است و نمی‌تواند پرونده موکلان خود را در اختیار کارمندان دولت قرار دهد، با درخواست آنان مخالفت کرد.

این در حالی است که شیرین عبادی در مراجعه قبلی افرادی که خود را مأمور مالیاتی معرفی می‌کردند و پس از پلمپ دفتر کانون مدافعان حقوق بشر انجام شد، کمال همکاری خود را با آنان انجام داد به‌گونه‌ای که این افراد که خود را مأمور مالیاتی می‌نامیدند از این همکاری تشکر کردند. آنان با بررسی کامپیوتر‌ها اعلام کردند چون سندی دال بر درآمد مشاهده نمی‌شود، بنابراین سندی نیز از دفتر خارج نمی‌شود.

این در حالی است که روز بعد گروه اقتصادی خبرگزاری مهر در خبری اعلام کرد که شیرین عبادی مشکل مالیاتی دارد. امری که سابقه ندارد یک خبرگزاری چنین خبری را منتشر کند. در هر صورت این خبر توسط شیرین عبادی تکذیب شد.

در حال حاضر ماموران نیروی انتظامی در دفتر شیرین عبادی حضور دارند.

در همین لحظات که افراد مدعی مأمور مالیاتی در دفتر وکالت شیرین عبادی حاضر هستند، او اعلام کرد که در صورت انتشار هر نوع مطلب در خصوص موکلان خود که به صورت امانت نزد او است اعلام خطر می‌کند.