محمد علی آبادی برای ۴ سال به عنوان رییس جدید کمیته ملی المپیک انتخاب شد. در دهمین مجمع انتخابات کمیته ملی المپیک که  در آکادمی ملی المپیک برگزار شد…


شماره ۱۲۰۱ ـ پنجشنبه ۳۰ اکتبر ۲۰۰۸


 

محمد علی آبادی برای ۴ سال به عنوان رییس جدید کمیته ملی المپیک انتخاب شد.

در دهمین مجمع انتخابات کمیته ملی المپیک که  در آکادمی ملی المپیک برگزار شد، محمد علی آبادی معاون رییس جمهور و رییس سازمان تربیت بدنی با رای اکثریت اعضای مجمع برای مدت ۴ سال به عنوان رییس جدید کمیته ملی المپیک برگزیده شد . علی آبادی ۵۶ رای را به خود اختصاص داد، رضا قراخانلو ۸ رای آورد و دو برگه سفید نیز به صندوق انداخته شد.