شهروند علی شریفیان: در حال حاضر هرکس که به هر دلیل در خاک کانادا به دنیا بیاید، شهروند کانادا محسوب می شود و بر حسب قوانین موجود از تمام حقوق قانونی شهروندی کانادا برخوردار خواهد بود. هفته گذشته روزنامه تورنتو استار در گزارشی اختصاصی فاش کرد در میان دوایر مختلف دولت فدرال و مقامات مسئول دولت محافظه کار و عمدتا در وزارت مهاجرت و شهروندی پیشنهاد ویژه ای در خصوص این قانون مطرح شده است. بر اساس این طرح پیشنهادی دولت قصد دارد قانون جدیدی وضع کرده و به اجرا بگذارد که کسانی که در خاک کانادا به دنیا می آیند اگر پدر و مادر آنها کانادایی یا مقیم کانادا نباشند، شهروند کانادا محسوب نشوند.

تورنتو استار در گزارش خود توضیح داده بر اساس یک گزارش ۱۷ صفحه ای هرساله شماری کمتر از ۵۰۰ نوزاد از مادرانی که به دلایل مختلف بجز شهروندی و اقامت در کانادا بسر می برند، در خاک کشور زاده می شوند. این تعداد در مقایسه با ۳۶۰ هزار نوزادی که به طور متوسط هر سال در کانادا زاده می شوند، تعداد قابل توجهی نیست و به حدود ۱۴ صدم درصد

baby--canadaکل نوزادان می رسد.

تورنتو استار در گزارش خود یادآوری کرده که به نظر می رسد گزارش و پیشنهاد مزبور به وسیله جیسن کنی، وزیر پیشین وزارت شهروندی و مهاجرت تهیه و ارائه شده است. گروهی از کارشناسان و حقوق دانان این طرح دولت محافظه کار را طرحی بیشتر ایدئولوژیک می دانند تا اینکه منطقی باشد.

چندی پیش کریس الکساندر، وزیری که پس از جیسن کنی به وزارت مهاجرت و شهروندی رسیده، لایحه ای از طرف دولت متبوع خود به تصویب رساند که شرایط به دست آوردن شهروندی را بسیار دشوارتر کرده است و این قوانین تازه با اعتراض گسترده مهاجرت و جوامع اقلیت روبرو شد. تورنتو استار در گزارش خود تاکید کرده که این طرح هم اکنون تنها یک پیشنهاد است و هیچگونه اقدام اجرایی درباره آن نشده است.