شهروند علی شریفیان: مالرونی هم در زمینه انتقاد از استفن هارپر به جمع دیگر نخست وزیران پیشین کانادا پیوست. هفته گذشته به مناسبت سی امین سالگرد پیروزی بزرگ حزب محافظه کاران پیشرو به رهبری برایان مالرونی، نخست وزیر اسبق کانادا مصاحبه نسبتا مفصلی با برنامه سیاسی سی تی وی انجام داد. مالرونی در انتخابات ۱۹۸۴ موفق شد با به دست آوردن ۲۱۱ کرسی پارلمان کانادا به دولت اکثریت دست یابد. این رکورد تاکنون در تاریخ سیاسی کانادا بی سابقه بوده

Mulronyو شکسته نشده است. مالرونی در مصاحبه خود ضمن پاسخ به پرسش هایی درباره آن پیروزی بزرگ، نظرات انتقادی خود درباره استفن هارپر و شیوه کاری، سیاست ها و مواضع او مطرح کرد.

مالرونی به طور کلی خاطرنشان کرد هارپر به جایگاه کانادا در جامعه جهانی صدمه زده است. وی به نمونه عدم موفقیت کانادا در به دست آوردن کرسی در شورای امنیت سازمان ملل متحد که ۱۵ عضو دارد، اشاره کرد. مالرونی گفت ما در رای گیری به پرتغال، کشور کوچک و از نظر اقتصادی ورشکسته اروپا باختیم. این امر بی سابقه بوده است. مالرونی به طور کلی از سیاست خارجی هارپر انتقاد کرد و یادآور شد که کانادا به طور سنتی متحد درجه اول آمریکاست و هارپر در روابط خود با همسایه جنوبی بد عمل کرده است.

مالرونی ۷۵ ساله با طنزی آشکار حذف «پیشرو» از نام محافظه کاران پیشرو به وسیله هارپر را به همه کارکرد هارپر تعمیم داد. او از تک صدایی هارپر و تسلط افراطی نخست وزیر بر دفترش و نمایندگان محافظه کار هم انتقاد کرد.

مالرونی در بخش دیگری از مصاحبه اش با سی تی وی از موقعیت جاستین ترودو، رهبر جوان حزب لیبرال و خطر بالقوه شکست حزب محافظه کار از رقیب سنتی اش هشدار داد. ضمن همه این انتقادها او هارپر را در زمینه دست آوردهای اقتصادی به نسبت موفق خواند.

پیش از مالرونی همه نخست وزیران پیشین کانادا از جمله جو کلارک و پرستون منینگ، دو نخست وزیر وابسته به طیف محافظه کار هم از هارپر در زمینه های مختلف انتقاد کرده اند.