مذاکرات هیات های ایران و ونزوئلا برای گسترش روابط بین دو کشور روز جمعه در تهران ادامه پیدا کرد و دولت های ایران و ونزوئلا بانک  …


شهروند ۱۲۲۴ ـ پنجشنبه  ۹ اپریل  ۲۰۰۹


 

بی بی سی: مذاکرات هیات های ایران و ونزوئلا برای گسترش روابط بین دو کشور روز جمعه در تهران ادامه پیدا کرد و دولت های ایران و ونزوئلا بانک مشترکی تاسیس و افتتاح کرده اند.

مراسم افتتاح این بانک روز جمعه (۳ اپریل) در جریان سفر هوگو چاوز، رئیس جمهوری ونزوئلا، به ایران انجام شد.

محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران و هوگو چاوز در مراسم افتتاح این بانک در تهران حضور داشتند.

هوگو چاوز پنج شنبه (۲ اپریل) برای گفتگو با مقام های ایرانی وارد تهران شد.

هوگو چاوز گفته است دولت های ایران و ونزوئلا هر کدام ۱۰۰ میلیون دلار از سرمایه اولیه این بانک را تامین می کنند.

رئیس جمهوری ونزوئلا تاکنون هفت بار به ایران سفر کرده است. محمود احمدی نژاد نیز سه بار به ونزوئلا رفته است.